Wzór wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
Nazwa organu: POWIATOWY ZESPÓŁ DS. MGPiPS z dn. 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.. doc,.pdf wzór wypełniania wniosku Wniosek o ponowne ustalenie (przedłużenie) stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niz 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - weź w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo pobierz ze strony internetowej zespołu - jeśli go udostępnia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, twoje aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm × 45 mm.wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień/ legitymacji osoby niepełnosprawnej/ karty parkingowej osoby niepełnosprawnej/ karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lubniepełnosprawności/duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności 1 WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 1. z 2015 r. poz. 1110), które przewidują m.in. nowy wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku ul. Bolesława Chrobrego 39 44-200 Rybnik tel / fax 032 42 37 202Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji: 1) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami..

Legitymacja osoby niepełnosprawnej dokumentuje niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, potwierdzając podstawę do korzystania z ulg i uprawnień.

» Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności.wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jednolite, białe tło), dokument potwierdzający tożsamość osób powyżej 18 roku życia (do wglądu), orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub prawomocny wyrok Sądu.. obowiązujący od dnia 02.01.2018 r.5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci), .. Wielka ściema i robienie ludzi w bambuko.Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić wzór wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności lub ich duplikatu i udostępnić te wzory w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.» Wniosek o wydanie karty parkingowej » Informacja o niezbędnych dokumentach przy ubieganiu się o orzecznictwa i legitymacje.. Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska), termin ważności oraz symbol przyczyny i stopień niepełnosprawności wpisywane odpowiednio do legitymacji .Z dopiskiem „opłata za wydanie duplikatu legitymacji" ..

W przypadku osób posiadających więcej niż jedno ważne orzeczenie legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

[48 kB] Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej [4.8 MB] Opublikowal: Data publikacji: 11-06-2019 Data modyfikacji: 11-06-2019 .WZÓR Wniosek o wydanie: .. legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumentującej .. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię .1. .. Wniosek o wydanie nowej legitymacji osoby .WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Strona 1 Strona 2 POWIATOWY (MIEJSKI) ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O .. ** Wpisuje się na wniosek osoby zainteresowanej .. w otoczce napis: „Powiatowy (Miejski) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w .".. Nazwa organu wydającego orzeczenie wskazane w pkt 5 .. 5 Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu.1 września 2017 r. zmienia się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.. Wzór wniosku o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumnetującej stopień niepełnosprawności/ duplikatu legitymacji dokumentującej niepelnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU.. Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kserokopię orzeczenia oraz jedno aktualne, niezniszczone (nieużywane) zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jak do dowodu osobistego) .5 Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu..

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się we właściwym - według miejsca zamieszkania (stałego pobytu) - Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

wchodzą w życie zmiany w rozp.. WZÓR LEGITYMACJI.4 Należy podać w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie informacji o terminie odbioru legitymacji/duplikatu legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej.. Miały być już niby od września a już listopad i wykonawca w dalszym ciągu nie wyłoniony.. Kolor: legitymacja koloru białego, napisy w .wniosek o wydanie legitymacji, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; .. 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 r. życia, w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres .Jeżeli zatem strona występuje o wydanie duplikatu legitymacji wystawionej do 31 sierpnia br. to wniosek taki należy traktować jako wniosek o wydanie legitymacji wg zasad obowiązujących od 1 września br. (wydawana jest legitymacja na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia) Nie można zatem wydać jako duplikatu - legitymacji wg .Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami..

5 Rodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu.Jesteś tutaj Portal Wzory Wniosków Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności .

» Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GDYNI DANE WNIOSKODAWCY 2 2.. 4 Należypodaćw przypadku wyrażeniazgody na otrzymanie informacji o terminie odbioru legitymacji/duplikatu legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej.Nowy wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.. Uwaga!Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić wzór wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności lub ich duplikatu i udostępnić te wzory w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.- Orzekanie o niepełnosprawności - zasady ogólne - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby w wieku 16 lat - Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - Zaświadczenie lekarskie .. Organem uprawnionym do jej wydania jest właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.. Dokument będzie estetyczny, mały i plastikowy.. W przypadku wypełnienia części III należy do wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dołączyć dwie jednakowe fotografie.Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) pobierz w formacie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt