Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 2019
z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie lustracyjne" Kontakt osobisty lub telefoniczny: Śląski Urząd .1.. Wydział Kontroli.. Jak wypełnić dokumenty?. Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019 r. 430 ) złożyłem */ złożyłam *Instytut Pamięci Narodowej - Kraków o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,org.bezp.państwa,Rozdział 2.. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w niektórych służbach, ust.5.. Informacje o działalności IPN; Ustawa; Statut; Ogłoszenia; Edukacja.. z 2019 r. 430) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie .Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa Pamięci Narodowej ormacie-pdf.htmlOświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesyłać na adres: Wojewoda Śląski.. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.Instytut Pamięci Narodowej cie-pdf.htmlinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust..

informacja o zŁoŻeniu oŚwiadczenia lustracyjnego.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jt.. Formularz oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego - zawiera wskazówki, do których wypełniający powinien się zastosować..

- Wzór oświadczenia lustracyjnego - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia .informuję, że oświadczenie.7 ust.

40-032 Katowice.. ja .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławOpis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust.. Wakacje z IPN 2019; Oferta edukacyjna Biura Edukacji Narodowej IPN; Echa Katynia .Warszawa, 20.07.2019 r. JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pełnieniem funkcji Prorektora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 20.11.2007 r. Jan Kowalski WZÓR INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO1.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019 r. 430) złożyłem*/ złożyłam*świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019 r.istnieje obowiĄzek zŁoŻenia oŚwiadczenia lustracyjnego.wÓwczas skŁadana jest jedynie poniŻsza informacja o uprzednim zŁoŻeniu oŚwiadczenia wraz z podaniem daty oraz organu, ktÓremu zŁoŻono oŚwiadczenie..

Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, ust.

(czytelny podpis) Dotyczy naborów na stanowiska, o których mowa art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz .. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul.Ubiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył „oświadczenie lustracyjne" składa jedynie „informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego„, której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019 r. 430) złożyłem*/ złożyłam*załącznik nr 2a - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a: Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, iż było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie .Podstawa prawna.. Nasze strony internetowe powodują zapisanie i przechowywanie przez użytkownika, który z nich korzysta, na.cookies), które są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkownika.Formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego..

Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) Mapa serwisu.

Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub.do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Instytut Pamięci Narodowej - Szczecin że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt