Jak napisac wniosek o patronat honorowy
Aby poinformować słuchaczy na naszej antenie o wydarzeniach i imprezach, nie muszą Państwo starać się o patronat medialny Radia Łódź.Numer konta bankowego Urzędu Miasta 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia występuje z pisemnym wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego wojewody lub o wyrażenie zgody na udział wojewody w komitecie honorowym.. Wnioski należny kierować pod podany poniżej adres: Marszałek Województwa Pomorskiego.. Prawidłowy wniosek należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul.[jeśli tak] Proszę podać także informację, czy poprzednie edycje były objęte honorowym patronatem lub czy Wojewoda uczestniczył w komitecie honorowym.. - W chwili zatwierdzania wniosku o patronat resort nie posiadał informacji o upominkach dla osób uczestniczących w konkursie - informuje biuro prasowe.. Wskazówki · Układ · Wzór · Przykłady.. 27a) lub Biurze Wojewody (II .. [jeśli tak] Proszę podać także informację, czy poprzednie edycje były objęte honorowym patronatem lub czy Ksiądz Prymas uczestniczył w komitecie honorowym.. Przejdź do elektronicznego formularza na platformie ePUAPPrzyznanie patronatu nie jest równoznaczne z otrzymaniem bezpłatnych spotów na antenie Radia Łódź.. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiegouczestnikom nie pochodziły z jego zasobów..

Wypełniony wniosek należy przesłać e-mailem: [email protected].

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres [email protected] .Wniosek o udzielenie honorowego patronatu Ośrodka Rozwoju Edukacji 4 7.. NOWY TEMAT.. 4 i 5, lub wezwać do uzupełnienia wymaganej dokumentacji.. POBIERZ: Wniosek o patronat honorowy dyrektora generalnego LPW przypadku gdy o Patronat Honorowy Prezydenta RP ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp. O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Prezydenta RP wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Nowosądeckiego stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.. We wniosku należy wskazać nazwę, datę i krótki opis wydarzenia.. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi .Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które wynikają z charakteru przedsięwzięcia, np. regulamin, program, materiały informacyjne itp.. Prośba o udział Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym składana jest odrębnym pismem (w formie załącznika do wniosku).Karta usługi KP-2 Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym) przedsięwzięciom i wydarzeniom..

Wnioski o przyznanie honorowego patronatu marszałka rozpatrywane są indywidualnie.

Sprawę zamierza za to wyjaśnić z organizatorem IPN.czytelnie wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania poniżej) z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia; dostarczyć kompletny wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.Wniosek o honorowy patronat /członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Łodzi .. Sprawdź jak napisać ofertę dla patrona (wniosek o patronat), jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładami ofert dla patrona.. W uzasadnionych sytuacjach dyrektor ORE może zdecydować o rozpatrzeniu wniosku złożonego po terminie, o którym mowa w § 4 ust.. Nie znalazłeś odpowiedzi?. Wniosek może zostać złożony osobiście w Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (parter, pok.. przez: Piotr | 2015.3.27 23:16:54 chcialbym zapytac jak napisac wniosek o przesuniecie terminu prac spolecznych o rok czasu z powodu trudnej sytuacji musze wyjechac i w sadzie mi powiedzieli ze taki wniosek mozna napisac tylko nie wiem (.). czytaj dalej»Nowy Wniosek o honorowy patronat wniosek _o _honorowy _patronat _2012.doc 0.04MB Nowa Opinia właściwego departamentu merytorycznego opinia _patronaty _honorowe _2012.doc 0.03MB Nowy Regulamin przyznawania patronatu honorowego w MKiDN 2016-12-01 _Regulamin _honorowego _patronatu _2016.doc 0.05MBWniosek o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Starosty Płockiego powinien zostać złożony co najmniej na 7 dni przed organizowanym przedsięwzięciem..

Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.jak napisać podanie o patronat honorowy?

Dla przykładu podajemy też najczęstsze błędy podczas ubiegania się o patronat medialny portalu ngo.pl: Nie wiadomo o co chodzi - nie rozumiemy czego się od nas oczekuje, z jakim wydarzeniem mamy do czynienia.. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul.. Dodatkowe .Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych .. 8.Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego.. Odpowiedz.. Wniosek o patronat wraz z załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej na osiem tygodni przed planowanym rozpoczęciem .nie udziela również patronatów o charakterze stałym.. Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy Wniosek składany za pośrednictwem platformy .. Lista innych podmiotów, do których wysłano lub planuje się wysłać prośbę o patronat honorowy lub o udział w komitecie honorowym (czy wydarzenie swoim patronatem objął .. Oferta dla patrona/ wniosek o patronatWystępując o patronat honorowy Prezydenta Miasta należy wypełnić wniosek dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koninie i dostarczyć go do urzędu na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem..

Podanie, wniosek, zażalenie, żądanie czy wyjaśnienie - nie musisz iść do urzędu, by złożyć tam tego rodzaju pisma.

Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: - nie później niż 60 dni przed .Wniosek o Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego lub udział Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Komitecie Honorowym.. Nie potrzebujesz umawiania wizyty.Wniosek z dopiskiem „Patronat Honorowy" można również wysłać: pocztą "tradycyjną" na adres: Kancelaria Prezydenta Wrocławia 50-107 Wrocław, Sukiennice 9 .. Z wnioskiem o objęcie przez Prezydenta Wrocławia Patronatem Honorowym wydarzenia lub udział Prezydenta Wrocławia w Komitecie Honorowym występuje organizator.Jeśli chcemy kontynuować współpracę - napiszmy o planach i oczekiwaniach na przyszłość.. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego, bez względu na formę organizacji wydarzenia, uprawniona jest do wystąpienia z wnioskiem o objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Rektora .Wniosek o patronat W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy projekt wniosku do Metropolity Wrocławskiego z prośbą o objęcie wydarzenia patronatem honorowym.. DODAJ POST W TEMACIE.. 2.Prosimy o poinformowanie osób wskazanych we wniosku o objęcie Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego o przetwarzaniu ich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem lub odmową przyznania Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Opolskiego Państwa przedsięwzięcia.Otrzymanie patronatu honorowego Burmistrza Miasta Czeladź wiąże się z przesłaniem pisma do Kancelarii Urzędu Miasta Czeladź z prośbą o patronat honorowy nad wydarzeniem wraz z opisem wydarzenia i informacją o organizatorze.. jak również za pomocą: platformy ePUAP.. Zakład może żądać dodatkowych informacji dotyczących przedsięwzięcia, organizatora i uczestników.. Odpowiedz.. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu może objąć patronat honorowy lub wziąć udział w komitecie honorowym wyłącznie w przypadku, gdy obejmowane patronatem przedsięwzięcie jest związane z zakresem ustawowych zadań Policji, a jego charakter wymaga szczególnego podkreślenia i wyróżnienia.. Zapytaj prawnika online.. Honorowym patronatem nie są obejmowane inicjatywy związane z budową inwestycji czy powstaniem publikacji.Objęcie honorowym patronatem bądź udział dyrektora generalnego LP w komitecie honorowym, nie wiąże się z udzieleniem wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz z fundowaniem nagród dla uczestników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt