Oświadczenie lustracyjne radnego wzór
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Pieniak: Osoba, która odpowiada za treść:Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,org.bezp.państwa,Rozdział 2.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .- formularz nr 8 - Oświadczenie lustracyjne lub formularz nr 9 - Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego Uwaga: - Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.Wzór nowego oświadczenia majątkowegoBiuletyn Informacji Publicznej.. Obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych dotyczy m.in. wójtów i radnych..

Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KB.

(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 .. ustawy organem właściwym do przedłożenia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia..

Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.

(poniżej do pobrania: wzór oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego) .. (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) - składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej a nie do wojewody podkarpackiego.. Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ informacja o złożeniu oświadczenia .Zgodnie z art. 8 pkt 42 ww.. Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Oświadczenia lustracyjneWZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOPodstawa prawna.. .Zgodnie z art. 8 pkt 42 ww.. W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych..

ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.

Obowiązek ten - jak podaje Biuro .Przykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na dyrektora szkoły publicznej, który nie pracowa­ł, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r.Wzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jako załączniki do poszczególnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 10 maja 1990, tzw. oświadczenie lustracyjne, było składane w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie funkcji publicznej.31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE..

Oświadczenie lustracyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oświadczenie lustracyjne".

1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .1.. Kiedy złożyć dokumenty?. Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.Składanie oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na dyrektorów szkół.. Oświadczenia i rejestr oświadczeń,Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,Dz.U.2020.0.306 t.j.Instytut Pamięci Narodowej przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące w zbliżających się wyborach samorządowych.. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.Radni i wójtowie będą musieli złożyć ponownie oświadczenia lustracyjne.. Do 14 grudnia wszystkim osobom podlegającym lustracji trzeba przesłać zawiadomienia o obowiązku ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego.Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt