Wzór podania o duplikat świadectwa ukończenia szkoły
zm.) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.Za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.. Zapytaj prawnika online.. Moje pytanie -czy duplikat pisze się na zwykłej kartce wpisując wszystko to, co na danym świadectwie się znajduję?Wracam do wątku sprzed dwóch lat, bo mam problem.Absolwentka szkoły podstawowej z 1964 !. [doc] wniosek o duplikat [pdf] upoważnienie duplikat; Ile należy zapłacić?. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz Proszę o informację jak ma wyglądać wzór odpisu świadectwa ukończenia szkoły.Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. W wielu sytuacjach jest to jednak niemożliwe.. W archiwum jest tylko dziennik z tego roku.jak napisać podanie o duplikat świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej?. nr 225 poz.1635 z późn.. Nie znalazłeś odpowiedzi?. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu na bieżącym wzorze.W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: - rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy), - rok ukończenia szkoły/klasy.1.W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat - załącznik nr 2 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej - oraz określeniem:1..

... jak napisać podanie o duplikat świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej?

Mam nadzieje, że moja prośba zostanie .W przypadku utraty oryginału świadectwa, należy wydać duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa.. W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/dojrzałości), rok ukończenia szkoły.świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A. I Oddział Włocławek 25 1020 5170 0000 1602 0005 4726 W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska, opłata za duplikat świadectwa - ułatwi to identyfikację wpłat.Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. Pozostało jeszcze 96 % treści.. Aby otrzymać duplikat ww .Pytanie: Jakie elementy powinny znaleźć się w duplikacie świadectwa ukończenia szkoły.. Niestety- nie znalazłam z tych lat arkuszy ocen.. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy.. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.. Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje.Zasadą jest, że duplikat podpisuje ta sama osoba, która podpisała świadectwo..

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.

Wówczas podpis składa obecnie uprawniona osoba z informacją o .Zgodnie z § 29 ust.. W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez szkołę pod nazwą obecnieWzory druków; Duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej; Pedagog szkolny; Matura 2020; .. roku zwróciła się do mnie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.. Czytając wcześniejsze wypowiedzi na forum, znalazłam wzór takiego świadectwa.. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. 3 przywołanego w pkt.. Wzór pisma do związku zawodowego w sprawie konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy .Mam wystawić duplikat świadectwa z roku 1986 r-ukończenie szkoły podstawowej.. Koszt wydania duplikatu świadectwa : 26 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: 1) rodzaju świadectwa (ukończenie szkoły / promocyjne), 2) roku ukończenia szkoły / klasy..

Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.

Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia szkoły licealnej Prośbę motywuję tym, iż zgubiłam oryginał.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego stanowi załącznik nr 4 do procedury.. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.. Załączniki: Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu mistrza/świadectwa robotnika; Wzór wniosku o wydanie świadectwa szkolnegoWniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu.. Duplikat odbiorę osobiście / odbierze osoba upoważniona na piśmie / proszę przesłać na wskazanydowodem osobistym..

... jak napisać podanie o odpis świadectwa szkoły która już nieistnieje?

( ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy) wydanego przez .. (nazwa szkoły)Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, pokój 310 (III piętro).. zmianami) w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust.. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 .Podanie o wydanie odpisu swiadectwa ukonczenia liceum .. Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje.druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170 ze zm.).. Prośbę motywuję tym, iż zgóbiłam oryginal.Dokument ten może być potrzebny przy przyjęciu mnie do szkoły ponadgimnazjalnej.. Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły / świadectwa szkolnego .. Do Wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.. .UWAGA Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r (Dz. U. Nr 97 poz. 624 z późn.. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. Wzory druków; Podanie o duplikat legitymacji; Podziel się: Wyślij email do znajomego; Facebook; Google+; Zespół Szkół Energetycznych Technikum nr 13 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10. ul. Mikołaja Reja 25 80-870 Gdańsk (58) 762-28-25 (58 .. Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty.. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.(proszę wskazać co stało się z oryginałem świadectwa ) Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego 1 , odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.Bydgoszcz Dnia 14.03.06 Natalia Jasińska ul.Podgórna 31/2 85-158 Bydgoszcz Dyrekcja Gimnazjum nr 22 ul.Dąbrowskiego 8 w Bydgoszczy PODANIE Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia gimnazjum..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt