Wzór wniosku medal za długoletnią służbę
wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie.. organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (np. MEN) - dot.. Giełda.. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [PDF] Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w .II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (po 20 latach pracy zawodowej), III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (po 10 latach pracy zawodowej).. rubryki nr 20 (lub nr 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);Wzór nr 3 - Formularz wniosku o nadanie odznaczenia resortowego -Medal KEN Pobierz 33.00 KB; wzor_wypelnienia_wniosku_mken Pobierz 38.00 KB; Wzór nr 2 - Formularz wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę Pobierz 57.00 KB4.. 4Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. Medal za Długoletnią Służbę - jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. 18 a - występując o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.. Klauzula informacyjna; 9.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,II Rzeczpospolita..

Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę.. Giełda na żywo.. Dlatego zaskoczeniem dla wielu, także pracowników magistratu, było pojawienie się na liście wyróżnionych dwóch nazwisk.4.. lub złoty nosi na stronie czołowej wyobrażenie orła państwowego w otoku stylizowanego ornamentu oraz napis "Za Długoletnią Służbę", na odwrocie zaś cyfrę: na medalu brązowym "X", .. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę /wzór zał.. Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.Ustanawia się medal "Za Długoletnią Służbę".. Notowania GPW.. Procedura - MKEN - obowiązuje od .- wniosek o Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia; 3.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Procedura składania wniosku o odznaczenie nauczycieli i pracowników szkoły za długoletnią służbę..

Wzór medalu.

Biznes mówi.. Koszty nadania medalu ponosił odznaczony.Okienko - wniosek o nadanie orderu i odznaczenia - wpisujemy dużymi drukowanymi literami nazwę odznaczenia, np.: ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ lub SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ lub BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. Dzielił się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę; 6.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Błędy we wnioskach - Medal Komisji Edukacji Narodowej.. Od 28 stycznia 2014r.. Obustronnie drukowane wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór nr 2.. W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków..

Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej tj ...1.

Porównanie spółek.. Spółki GPW.. Data: 2019-11-21, rozmiar: 94 KB.. Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej.. Inne wzory dokumentów w kategorii "Służba Ochrony Państwa" Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8.. Giełdy światowe.. Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia; 5.. Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej .jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski - dot.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż: po 30 latach pracy .wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, nowy wzór wniosku o nadanie Medalu … za Długoletnią Służbę.Wzory wniosków o nadanie odznaczeń związkowych, resortowych i państwowych Złota Odznaka ZNP Wniosek o o nadanie Złotej Odznaki ZNP Lista kandydatów do Złotej Odznaki ZNP Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP Odznaka za 50 lat przynależności do ZNP Wniosek o o nadanie Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP Lista zbiorcza wniosków .Ponadto wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu .II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę / po 20 latach pracy zawodowej III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę / po 10 latach pracy zawodowej Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania..

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.art.

weszły w życie dodatkowe wymagania dotyczące Medali za Długoletnią Służbę: 1. wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania,Do wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dołączenie oświadczenia kandydata do Medalu zawierającego: - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin, - zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ( link - odznaczenia państwowe i .Wniosek o nadanie Medalu za długoletnią służbę funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu .. Komunikaty ESPI.. ODZNAKIIII stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 10 latach pracy zawodowej.. Wzór pisma do związku zawodowego w sprawie konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy .Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.. nr 2/ powinny zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach kandydata, jeżeli kandydat otrzymał .Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).Wzorowi pracownicy.. Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku.. Wzór wykazu zawierającego zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń.. Surowce.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt