Pełnomocnictwo do działania w imieniu członka zarządu wzór

W naszej spółce obowiązuje reprezentacja łączna, gdzie oświadczenia w imieniu spółki składają obaj członkowie zarządu, jednak często jeden z nas musi wyjeżdżać w sprawach .W ten sposób można łatwo udowodnić osobom, z którymi dokonuje się czynności prawnych w imieniu mocodawcy, że jest się do nich uprawnioną.. Wyrok SA w Warszawie z 21.6.2000 r., I ACa 189/00, OSA 2001, Nr 7, poz. 41 Udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i wykonywania prawa głosu nie upoważnia do …


Czytaj więcej