Jak napisać podanie do archiwum o wydanie świadectwa pracy

Czy obowiązują nas w tym przypadku takie same przepisy, jak przy wydawaniu świadectwa pracy?Podanie o duplikat dokumentu 1 .. 1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem.. Proszę o wydanie:* a) świadectwa pracy, b) zaświadczenia o zarobkach (druk RP-7), .. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu pod adresem email: [email protected] .. Podanie to taka forma wypowiedzi, która zawiera prośbę s…


Czytaj więcej