Odstąpienie od umowy przedłużonej gwarancji wzór ergo hestia

10 XII - RozwIązywanIe umowy, odstąPIenIe od umowy 11 XIII - PostanowIenIa końcowe 11 XIv - załącznIk - InfoRmacja o PlIkach cookIe w ekoncIe, na stRonIe .. ERGO Hestia SA, z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, kod 81-731, wpisana do rejestru przedsiębiorców .Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Ergo Hestii najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu.. ani też rękojmi za wady fizyczne w rozumieniu art. 556-576 k.c.. Witam, Wczoraj zakupiłem monitor w sklepie RTVeuroAGD.. Wystarczy wysł…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt