Wzor skargi do sadu administracyjnego

druki-formularze.pl.. W przypadku braku wywołania zamierzonego rezultatu, ustawodawca przewidział możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego w .Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.. Skarga na postanowienie lub decyzję wydaną przez określony .22.. Ucz się z nami .Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustaw…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt