Wzór oświadczenia rodzica dziecka o realizacji obowiązku szkolnego za granicą

2 pkt 2 lit. a, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny,.. 0 strona wyników dla zapytania wzór zgoda na wyjazd dziecka za granicę4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.. Dodatkowe informacje dotyczące edukacji dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę, w tym możliwości realizacji…


Czytaj więcej