Wzór zgody sąsiada na przyłącze gazowe

(Miejscowość i data) OŚWIADCZENIE ZEZWALAJĄCE NA WEJŚCIE W TEREN Ja niżej podpisany(a) .. zam.. Najważniejszym dokumentem prawnym, które reguluje wykonanie przyłącza gazowego jest rozporządzenie ministra gospodarki z 2 lipca 2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.. (2x w oryginale) pobierz plik.To gazownia nie wyrazi zgody, gdyż w praktyce nie wydaje się zgody na włączenie przyłącza w przyłącze.. na nieruchomości.. W tej chwili trwają prace związane z .Oświadczeni…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt