Zgoda ojca na wydanie paszportu dla dziecka wzór

Na wydanie go osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców (lub opiekunów prawnych), których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został .ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka, ojciec dziecka jest nieznany, jeden z rodziców nie żyje.. W związku z tym wystąpiłam do sądu, który zezwolił na wyjazd dziecka oraz nakazał przekazanie mi paszportu..…


Czytaj więcej

Zgoda ojca na wydanie paszportu wzór

Istotne jest oczywiście ustalenie w pierwszej kolejności, czy rodzic, który nie zgadza się na wyrobienie paszportu, posiada pełnię władzy rodzicielskiej (wówczas jego zgoda lub rozstrzygnięcie sądu jest wymagane), ograniczoną władzę rodzicielską (wówczas należy sprawdzić, czy jego władza rozciąga się na kwestie związane z paszportem) czy .Orzeczenie sądu zastępuje zgodę rodzica na wydanie paszportu dziecku.. Maciej Rodacki, 7 września 2016.. Lubin 20.10.2016Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe …


Czytaj więcej