Apelacja od wyroku alimenty wzór

Dokument powinien zawierać między innymi takie informacje jak: miejscowość, data, wydział oraz nazwa sądu, data wyroku oraz dokładne uzasadnienie i zarzuty wobec wyroku.. wzór nr 1 - pozew; wzór nr 2 - wniosek; wzór nr 3 - apelacja; wzór nr 4 - zażalenie; wzór nr 5 - sprzeciw od nakazu zapłaty; wzór nr 6 - sprzeciw od wyroku zaocznego; wzór nr 7 - wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu; wzór nr 8 - wniosek o zawezwanie do próby ugodowejApelację wnosi się do sądu, który wydał wyrok w I ins…


Czytaj więcej

Apelacja od wyroku sądu okręgowego wzór

Wzór apelacji od wyroku w sprawie o przestępstwo 45 w f) art. 7 KPK w zw. z art. 391 § 1 KPK poprzez naruszenie zasady swobod-nej oceny dowodu, jakim były zeznania (…), które to zeznania różnią się diametralnie na poszczególnych etapach postępowania i w tym kontek-WZÓR APELACJI Tarnobrzeg, dnia ………….….r.. RTF 5: Prośba o widzenie.. Jeśli jest Pani "przed" nie pomogą żadne wzory apelacji bo i tak będzie apelacja oddalona.. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych.Apelacj…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt