Prośba o wydanie świadectwa pracy wzór po niemiecku

W uzasadnionych przypadkach pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o ponowne wydanie świadectwa pracy.. Oczywiście obiecywał, że wystawi.. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy .Sprawdź tutaj tłumaczenei polski-niemiecki słowa wniosek o wydanie świadectwa pracy w słowniku online PONS!. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku oraz udzielenia …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt