Skarga na lekarza przykład

Każda odpowiedź na skargę powinna mieć uzasadnienie faktyczne i prawne, z podaniem podstawy prawnej do jej udzielenia przez właściwy w sprawie organ administracji publicznej.Skarga.. Jeśli jego decyzja nie będzie pomyślna, możemy się od niej odwołać do prezesa centrali NFZ, a następnie do sądu administracyjnego.przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia,…


Czytaj więcej

Skarga na lekarza do dyrektora szpitala wzór

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.Skargi dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora/kierownika podmiotu leczniczego, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta.. Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.. 0 strona wyników dla zapytania …


Czytaj więcej

Skarga na zachowanie lekarza wzór

pobierz WNIOSEK [SKARGA NA LEKARZA WZÓR] | Dziennik Zachodni .Sprawdź jak napisać skargę, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się z przykładem skargi.. Przypominamy, że pacjent ma prawo żądać szybkiej .Przedmiot skargi .. Tematykę artykułu omówiono w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego.. Zbyt często słyszymy o błędach medycznych!. Znaj swoje prawa Każdy chory, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, jest uprawniony m.in. do:Skarga na nauczyciela to rozwiązanie, które niekiedy trze…


Czytaj więcej