Skarga na sędziego do prezesa sądu wzór

fajnie jakby znalazła Pani też jaki przepis, który potwierdzi tę wersję.wzór skargi/wniosku.. Skarga powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od daty jej wpływu.Wzór skargi/wniosku do Prezesa Sądu.. Zakres kontroli sądu administracyjnego.. Termin załatwienia skargi Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki.Skargę lub wniosek należy adresować do prezesa sądu, którego działalności skarga lub wniosek dotyczy.. czy mogłaby Pani odpowiedzie…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt