Zgoda na wejście w teren wzór

Tylko w przypadku, gdy prace w terenie będą trwały do 15 dni - istnieje możliwość uzyskania zgody na wejście w teren w formie zwykłego pisma.Wyrażenie zgody na wejście na teren Nadleśnictwa nie obejmuje uprawnień do pobierania pożytków naturalnych.. wodociągowego.. .oświadczam,Wzory umów.. wykonywanych robót odszkodowania.. Poszukuję jakiegoś wzoru umowy cywilno-prawnej wejścia w teren - na sąsiedniej działce znajduje się słup elektroenergetyczny, z którego chciałbym podciągnąć prąd do mojego b…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt