Wzór aneksu do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika

Pytał Pan też, czy zmiany w spółce powinny być zgłoszone do urzędu skarbowego, szczególnie jeżeli zmienia się nazwę.Porada prawna na temat aneks do umowy spółki cywilnej przystąpienie wspólnika wzór.. Nieodłącznym elementem spółki cywilnej jest wniesienie wkładów.Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą wszyscy Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.. nasze wkłady w umowie spółki wynosiły po 1.000 zł, przy czym każdy ze wspólników wniósł inne wkłady pieniężne jako pożyczkę dla spółki…


Czytaj więcej