Wzór oświadczenia o stanie majątkowym sędziego

Aktualności; Wydarzenia; Struktura i organizacja; Sąd Dyscyplinarny;.. W abonamencie taniej - formularz dostępny również w abonamencie.. Porównanie spółek.. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sędziego, dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu.Rozporządzenie określa wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrek…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt