Jak napisać list intencyjny po angielsku?

List intencyjny, znany również jako „letter of intent” (LOI), to dokument, który wyraża zainteresowanie osobą lub instytucją w odniesieniu do określonego projektu, stanowiska, transakcji lub innej sytuacji. Pisanie listu intencyjnego w języku angielskim wymaga zrozumienia zarówno struktury jak i języka formalnego angielskiego. Oto kroki, które pomogą ci stworzyć skuteczny list intencyjny:

Adresowanie listuZacznij od umieszczenia swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail w prawym górnym rogu. Poniżej wpisz datę, a następnie dane adresata – imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy lub instytucji oraz adres.

WstępRozpocznij od przywitania adresata, używając „Dear [Imię i Nazwisko]” lub „Dear [Stanowisko]” jeśli nie znasz imienia. W pierwszym akapicie wyraź cel listu, np. „I am writing to express my interest in…”.

Treść listuW kolejnych akapitach szczegółowo opisz swoje kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, które sprawiają, że jesteś odpowiednim kandydatem. Wymień konkretne przykłady i osiągnięcia, które potwierdzają twoje kompetencje. Wyjaśnij, dlaczego jesteś zainteresowany daną ofertą, projektem czy współpracą.

ZakończenieW ostatnim akapicie podsumuj swoje zainteresowanie i wyraź nadzieję na przyszłą współpracę. Zaproponuj spotkanie lub rozmowę telefoniczną, aby omówić dalsze szczegóły.

Zamknięcie listuZakończ list wyrażeniem grzecznościowym, takim jak „Sincerely,” lub „Best regards,” po czym zostaw miejsce na podpis i na końcu wpisz swoje imię i nazwisko.

Korekta i formatowaniePrzejrzyj list pod kątem błędów gramatycznych i ortograficznych. Upewnij się, że list jest czytelny i estetycznie sformatowany.

Przykładowy list intencyjny:

John Doe
123 Main Street
Anytown, ST 12345
Phone: (123) 456-7890
Email: johndoe@email.com

March 1, 2023

Jane Smith
Director of Human Resources
ABC Corporation
456 Industry Road
Businesstown, ST 67890

Dear Ms. Smith,

I am writing to express my interest in the Project Manager position listed on the ABC Corporation website. With over 10 years of experience in project management within the IT sector, I am confident in my ability to contribute effectively to your team and help drive successful project outcomes.

During my tenure at XYZ Technology, I successfully led a team of 15 professionals to deliver a multimillion-dollar software development project on time and within budget. My expertise in agile methodologies and my strong communication skills enabled me to enhance cross-functional collaboration and increase project efficiency by 30%.

I am particularly drawn to the innovative culture at ABC Corporation and your commitment to developing cutting-edge technology solutions. I am eager to bring my project management experience and my passion for technology to your esteemed company.

I would welcome the opportunity to discuss how my skills and experience align with the goals of ABC Corporation. Please feel free to contact me at your earliest convenience to schedule a meeting.

Sincerely,

John Doe

Pamiętaj, że list intencyjny powinien być osobisty i dostosowany do konkretnej sytuacji. Warto zainwestować czas w jego przygotowanie, aby jak najlepiej przedstawić swoje kwalifikacje.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz